Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

Informace ke vzorovému formuláři:
• Vzorový formulář slouží jako doporučený vzor, nikoliv však závazný. Z tohoto důvodu nebude možné vymáhat žádné případné vzniklé náklady za situace způsobené případnou obsahovou chybou
• Text psaný tučným písmem a kurzívou slouží k nahrazení za Váš text (například kontakt apod.)

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej na info@herbacin.cz pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát: Berma Praha s.r.o.; Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha
Internetový obchod: https://herbacin.cz
Společnost: Berma Praha s.r.o.
Se sídlem: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha
IČ: 25094394
DIČ: CZ25094394
E-mailová adresa: info@herbacin.cz
Telefonní číslo: 724122434

(Následující požadované údaje doplní Váš zákazník)
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
• Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
• Číslo objednávky:
• Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
• Jméno a příjmení spotřebitele:
• Adresa spotřebitele:
• Email:
• Telefon:

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

(podpis)
______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.